stgkatalog=kinoteatrxstg=historia STOWARZYSZENIE STG

Szanowni Państwo, serwis www STG.org.pl może używać tak zwanych plików "cookies". Jeżeli nie wyrażaj± Państwo zgody na zapisywanie informacji zawartej w plikach "cookies", uprzejmie prosimy o zmianę ustawień swojej przegl±darki stron www.

nasz e-mail startuj z nami do ulubionych poleć nas   KINO-TEATR X
Adres: Ignacego Daszyńskiego 56/1, 44-100 Gliwice
E-mail: stg@stg.org.pl

KRS: 0000178970   REGON: 278152102   NIP: 6312403604

      KINO-TEATR X : HISTORIA

KINO-TEATR "X" (1958-2009)

HISTORIA

Na wstępie trzeba skonstatować, że przez ponad pół wieku (1958–2009) budynek u zbiegu ulic Marcina Strzody i Wrocławskiej w Gliwicach był potocznie zwany Kino-Teatrem „X” (ul. M.Strzody 30) od mieszcz±cej się w SDK-u (Studencki Dom Kultury Politechniki ¦l±skiej) i administrowanej przez Radę Uczelnian± Zrzeszenia Studentów Polskich sali kinowo-teatralnej o wzmiankowanym tytule.

W latach 1950-tych w budynku tym działalo kino „Atrakcja”, a była przedwojenna hotelowo-reastauracyjna sala z balkonem (ZOBACZ) służyła młodej społeczno¶ci akademickiej jako miejsce zabaw, zebrań i występów, bowiem działały już od 1945 roku na Politechnice: chóry męski i mieszany, orkiestra symfoniczna, balet oraz zespół pie¶ni i tańca.

Według projektu architektonicznego prof. Tadeusza Teodorowicza-Todorowskiego przy współpracy architekta Tadeusza Pfutznera i statyka dr inż. Kuczewskiego (dzieki któremu budynek X-a przetrwał kataklizm „¶ródmiejskiej tirowej obwodnicy” przełomu wieku) póĽn± jesieni± 1958 roku w SDK-u w ramach tego projektu oddano do użytku nowe poł±czone ze sob± kubatury o nazwach: Kino-Teatr „X” i studencki klub „Spirala” (ZOBACZ).

Po 1970 roku czę¶ć klubowa została przeprojektowana i oddzielona od Kino-Teatru „X”.


Tyle wstępu.

Kino-Teatr „X” mie¶cił salę kinow± na 400 miejsc (2-zmianowe kino I kategorii 35 mm) wraz ze scen± teatraln±, niewielkim zapleczem technicznym i garderobami. Wprowadzona do nazwy niewiadoma „X” zaowocowała powstaniem Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iksik” (nrumer 2 na li¶cie polskich DKF-ów) i teatrzyku „dx”, który za rok przekształcił się pod kierownictwem artystycznym Jerzego Jarockiego w Studencki Teatr „Gliwice” – STG, za¶ scena Kino-Teatru „X” umożliwiła prezentację inicjatyw teatralnych, jazzowych i estradowych gliwickiego i ogólnopolskiego studenckiego ruchu kulturalnego (między innymi: teatrów STS, Kalambur, Pstr±g, Cytryna, Sigma, Gest, Pantomima Szczecińska, Teatr 38, Cyrk Rodziny Affanasjew, Stodoła, Gong 2).

Do Kino-Teatru „X” zapraszane były liczne teatry zawodowe z Katowic, Zabrza, Będzina, Sosnowca, Bielska-Bialej, Krakowa, Opola, Czestochowy i Wrocławia, kabarety „Pod Egid±”, „Elita”, „60 minut na godzinę”, „OT-TO”, „Potem” i wielu artystów ze studenckim rodowodem (Wojciech Młynarski, Jan Pietrzak, Jonasz Kofta, Jan Karczmarek, Marek Grechuta).

Tradycyjna była współpraca z Estrad± ¦l±sk± i ¦l±skim Jazz Clubem owocuj±ca przez wiele lat koncertami wybitnych aktorów, piosenkarzy, polskich i zagranicznych jazzmanów oraz przegl±dem twórczo¶ci zespołów krajowego big-beatu (m.in. TSA, Perfect, Republika, Dżem).

Od pocz±tku Kino-Teatr „X” działał w strukturze Zrzeszenia Studentów Polskich bed±c zawodow± jednostk± zatrudniajac± etatowo w szczytowym okresie 18 osób, kierowan± w latach 1958–1971 przez mgr Aleksandra Ligęzę, a od roku 1971–2009 przez inż. Jerzego Malitowskiego wraz z zastępcam (w różnych okresach): Janin± Piętk± i mgr Jackiem Guszczyńskim.

Kino-Teatr „X” oprócz codziennej działalnosci kinowej dla dorosłych i dzieci, dniami studyjnymi, nocnymi maratonami filmowymi i dniami DKF-u „Iksik” go¶cił imprezy organizowane przez agendy Rady Uczelnianej ZSP Politechniki ¦l±skiej:

 • Igry Żaków Gliwickich
 • Studenckie Wiosny Kulturalne
 • Koncerty muzyki powanej klubu Pro-Musica
 • Ogólnopolski Przegl±d Teatrów Studenckich i Kabaretów
 • Ogólnopolski Przegl±d Chórów Studenckich
 • Ogólnopolski Przegl±d Zespołów i Wokalistów Studenckich o nagrodę Gliwickiego X-a
 • Przegl±d Teatrów Studenckich o nagrode „Gliwickiego X-a”
 • Turnieje Wydziałów i turnieje Jednej Cegły
wytępowały działaj±ce pod egid± ZSP gliwickie zespoły:
 • Kwartet Nowoczesny Jana Kwa¶nickiego
 • Zespół jazzu tradycyjnego High Society Band
 • Studencki Teatr „Gliwice” - STG - (Teatr STG)
 • Studencki Teatr STEP
 • Akademicki Chór Politechniki ¦l±skiej

W 1980 roku na bazie pomieszczeń Kino-Teatru „X” i zagospodarowanych w SDK-u przez Teatr STG na scenę prób pomieszczeń biurowych (po przeprowadzce RU ZSP oraz Studenckiej Spółdzielni Pracy) powołany został do życia Osrodek Kino-Teatr „X” – Teatr STG, który działał do 2000 roku prowadz±c równolegle do działalnosci kinowoteatralnej również działalno¶ć impresaryjn± estradow± oraz filmow± w postaci dystrybucyjnego przedstawicielstwa na terenie ¦l±ska firmy ITI Cinema .

W 1985 roku O¶rodek „X i STG” doprowadził za zgod± Rektorów prof. Antoniego Niederlinskiego (Politechnika Sl±ska) i prof. Henryka Kluby (PWSFTViT w Łodzi) do powołania Akademii Filmowej w ramach której w latach 1985–1994 wyprodukowano 39 tematów (ZOBACZ), których pokazy w ramach technik filmowych (tradycyjnej i video) systematycznie prezentowano na dużym ekranie Kino-Teatru „X”. Inicjatywa ta wzbudziła bardzo duże zainteresowanie ¶rodowiska akademickiego i młodziezy szkół ¶rednich. Wybrane tematy Akademii Filmowej były prezentowane na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej „FAMA” w ¦winouj¶ciu oraz w Klubie „Rotunda” w Krakowie.

W 1994 roku Kino-Teatr „X” pierwszy na ¦l±sku uruchomił własn± aparaturę filmow± Dolby SR zainaugurowan± 38 tematem Akademii Filmowej „Niech żyje kino - Obraz i DĽwięk”

W 2001 roku na bazie O¶rodka „X i STG” powstał Kino-Teatr X Spółka z o.o. objęty kapitałowym i merytorycznym patronatem przez powstałe przy Politechnice ¦l±skiej Stowarzyszenie STG. Do kwietnia 2009 roku sala kinowa z holami, duż± scen± i scena prób STG go¶ciła wiele inicjatyw Uczelni, Samorz±du Studenckiego oraz miejskich i niezależnych grup artystycznych - między innymu Noc Naukowców, Dni Dziedzictwa Kulturowego, festiwal filmowy „Drzwi” grupy „Wrota”, koncerty Towarzystwa Fuga, imprezy dla dzieci pracowników Uczelni, warsztaty „Bliżej Polski”, przedstawienia Teatru A, festiwal teatralny „X-off”, finały „Złotej Kredy”, próby i premiery Teatru Nowej Sztuki, próby i premiery Akademickiego Teatru „Remont”, spotkania filmowe MAF, pokazy Studia Tańca „Iskra” i wielu innych.

W dniu 17 kwietnia 2009 roku Rektor Uczelni wył±czył z używalno¶ci budynek u zbiegu ulic Strzody i Wrocławskiej nie daj±c żadnej kubatury zastępczej i nakazuj±c zdemontowanie i wywiezienie konstrukcji reklamy fasadowej i ulicznej, całego uzbrojenia technicznego operatorni kinowej, sali widowiskowej, dużej i malej sceny oraz z czterech poziomów budynku magazynów sprzętu, rekwizytów i kostiumów - to był makabryczny exodus.

8 lipca 2009 roku zostawiony został na drzwiach wej¶ciowych Kino-Teatru „X” powtarzany na repertuarowych stronach internetowych anons:

Stowarzyszenie STG i Kino-Teatr "X" dziękuje wszystkim osobom,
zespołom i organizacjom, które ponad 50 lat wspomagały nas
swoj± twórcz± obecno¶ci±, życzliwo¶ci± i wsparciem finansowym.

ŻEGNAMY WIDZÓW - w tym dawnym kultowym obiekcie już się nie spotkamy.


      S/STG WIADOMO¦CI

   STOWARZYSZENIE STG informuje członków stowarzyszenia, że w dniu 18.03.2019 roku odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia.
   Na Walnym Zebraniu zatwierdzono sprawozdanie z działalno¶ci za lata 2016-2019 oraz bilans i RZiS 2018, które po raz drugi zgodnie z rozporzadzeniem przesłano za pomoc± systemu eKRS do Repozytorium Dokumentów Finansowych Ministerstwa Sprawiedliwo¶ci.
   Przeprowadzono wybory władz STOWARZYSZENIA STG na now± kadencję 2019-2021.
   Omówiono również zamierzenia na najbliższy okres.

20.03.2019 Więcej

      S/STG WIADOMO¦CI

Informujemy, że od 1 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie STG ma nowy adres siedziby zgłoszony do KRS.

Stowarzyszenie STG
ul. Daszyńskiego 56/1
44-100 Gliwice

Kontakt z nami tylko wysyłaj±c wiadomo¶ć na nasz adres e-mail.

20.06.2016 Więcej

      S/STG ARCHIWUM

Zapraszamy do odwiedzania naszego:

ARCHIWUM

W tym dziale znajd± Państwo opisy wszystkiego co wydarzyło się w STG i kulturze studenckiej Politechniki ¦l±skiej, głównie pod patronatem ZSP...

26.01.2009 Więcej


Aktualizacja: 15.02.2019     © STOWARZYSZENIE STG - Gliwice 2005/2019 - © STATOM POCZˇTEK   GŁÓWNA